fbpx

DUNAJSKÁ CYKLOSTEZKA

Nejslavnější evropská cyklotrasa.
Z Pasova až do Kremže.

Číslo zájezdu

Termín

Ubytování

Doprava

Cena

600

11.5. – 14.5.

Penzion, soukromí v Aschachu, Mauthausenu a Melku.

Autobus

5 850,-/5 600,- Kč

Cykloturistický zájezd s možností krácených tras. Po celé trase účastníky doprovází autobus, který lze kdykoliv využít. Čeká vás kouzelná cesta nejkrásnější částí rakouského Podunají kolem klášterů a hradů. Pojedete malebnými vesničkami přes Linec a Melk do údolí Wachau. Délka denních etap se pohybuje od 30 do 60 km a je možné je libovolně zkrátit nebo prodloužit. Povrch je převážně asfaltový, terén s minimálním převýšením.

Průvodce: Petr Gruss

Program:

1. den: odjezd v ranních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Přesun do německého Pasova. Cyklotrasa Pasov – Engelhartszell – dunajská „smyčka“ Schlögen – Aschach, celkem 74 km. PASOV – město tří řek, historické jádro města, dóm sv. Štěpána, rezidenční náměstí, radnice. OBERNZELL – vyhledávané rekreační středisko, zámek pasovských biskupů. ENGELHARTSZELL – klášter s rokokovou kazatelnou. SCHLÖGEN – meandr Dunaje, zvaný Schlőgenská smyčka, přívoz. ASCHACH – středověké městečko, zámek Harrachů.
2. den: cyklotrasa Aschach – Wilhering – Linec – Mauthausen, celkem 56 km. WILHERING – cisterciácký klášter, vynikající interiéry. LINEC – barokní historické centrum města, Hlavní náměstí se sloupem sv. Trojice, dóm, zámek s vyhlídkou. MAUTHAUSEN – zámek, památník bývalého koncentračního tábora.
3. den: cyklotrasa Mauthausen – Grein – Ybbs – Maria Taferl (3 km stoupání) – Artstetten – Melk, celkem 80 km. Možnost krácení při cestě podle řeky. GREIN – malebné městečko loďařů. PERSENBEUG – elektrárna, zdymadla. YBBS – dům loďařů, městské hradby. MARIA TAFERL – nejpůvabnější a patrně i nejtypičtější poutní kostel Panny Marie. Je postavený na vysokém kopci nad údolím Dunaje. Kazatelna je téměř celá pozlacená. Pěkný výhled na Alpy. ARTSTETTEN – zámek byl sídlem následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘ Este i jeho manželky Žofie. Oba jsou pochováni v zámecké kapli. V Sarajevu na ně byl v roce 1914 spáchán atentát. Okolo zámku je pěkný park s moderními plastikami a výhledy do krajiny. MELK – klášter stojící na vysoké skále přímo nad dunajským údolím patří k nejvelkolepějším barokním dílům. Celý areál je zapsán na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
4. den: cyklotrasa Melk – vinařská oblast Wachau – Weissenkirchen – Dürnstein – Krems, celkem 40 km. WACHAU – malebné údolí je zapsáno na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. SPITZ – gotický kostel, klášter, muzeum lodní plavby, střední část krásného údolí Wachau. WEISSENKIRCHEN – jedno z nejkrásnějších městeček v údolí Wachau, schodišťové uličky, domy s věžemi a cimbuřími, gotický kostel Nanebevzetí P. Marie. DÜRNSTEIN – romantické městečko na břehu Dunaje, které si uchovalo středověký ráz. Je sevřeno hradbami s věžemi a branami, zámek s pěknými terasami. Vycházka na zříceninu hradu, který se vypíná na skále přímo nad městečkem. KREMS – historické jádro města.
V podvečerních hodinách odjezd, návrat do 24.00 hodin.
Ubytování: penzion, soukromí v Aschachu, Mauthausenu a Melku.
Stravování: snídaně.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.