fbpx

DUNAJSKÁ VYHLÍDKOVÁ CESTA

Top místa Dolního Rakouska.

Číslo zájezdu

Termín

Ubytování

Doprava

Cena

V roce 2017 již není dostupný žádný termín

Čeká vás nejkrásnější část Podunají s kláštery, hrady a malebnými vesničkami. Určitě se vám bude líbit údolí Wachau s úrodnými vinicemi, romantickými městečky a zříceninami hradů.

Program

1. den: odjezd v ranních hodinách. ZWETTL – mužský cisterciácký klášter. Budovy jsou směsicí slohu románského, gotického a barokního. ARTSTETTEN – honosný zámek s cibulovitými věžemi, krypta arcivévody Františka Ferdinanda. Možnost prohlídky. MARIA TAFERL – nejpůvabnější a patrně i nejtypičtější poutní kostel Panny Marie postavený na kopci vysokém 440 m nad údolím Dunaje, kazatelna je téměř celá pozlacená. Výhled přes údolí Dunaje na Alpy.
2. den: MELK – klášter stojí na 60 m vysoké skále přímo nad dunajským údolím a dominuje celému okolí, patří k nejvelkolepějším barokním dílům v Rakousku. Areál kláštera je zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO. WACHAU – údolí je zapsáno na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. SPITZ – svažité náměstí s gotickým kostelem, klášter, muzeum lodní plavby, střední část malebného údolí Wachau. WEISSENKIRCHEN – jedno z nejkrásnějších městeček v údolí Wachau, schodišťové uličky, domy s věžemi a cimbuřími, gotický kostel. DÜRNSTEIN – malebné městečko na břehu Dunaje, které si uchovalo středověký ráz, je sevřeno hradbami s věžemi a branami, zámek s pěknými terasami. Nad městečkem zřícenina hradu.
3. den: GÖTTWEIG – mohutný klášter na vrcholu kopce, jehož silueta je charakteristickou kulisou nad údolím Dunaje. Od kláštera je pěkný výhled. KREMS (Kremže) – nejstarší město v rakouské části Podunají, měšťanské domy, farní kostel sv. Víta. ALTENBURG – zahrada benediktinského kláštera je skutečný barokní klenot. Nahlédnete i do chrámu. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 22.00 hodin.
Ubytování: hotel.
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 660,- Kč.
V ceně je zahrnuta: přeprava, 2x ubytování, 2x snídaně a průvodce.

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.