JANTAROVÁ CESTA

Zpět bez nočního přejezdu.
Možnost výjezdu do Helsinek.

Číslo:

160

Termín:

30. 6. – 8. 7. 2018

Cena:

10 250,- / 9 750,- Kč

Ubytování:

hotely

Stravování:

snídaně

Průvodci:

seznamte se

Poznávací zájezd do tří pobaltských států, které v minulých letech silně zapracovaly na podpoře cestovního ruchu. Navštívíte nejzajímavější místa v hlavních městech. Neméně zajímavé budou zastávky ve vesnicích a městečkách s typickou architekturou a ochotnými domorodci.


Fakultativně lodní výlet do Helsinek.

1. den: odjezd v podvečerních hodinách. Noční přesun přes Polsko do Litvy.


2. den: RUMŠIŠKES – skanzen pobaltské vesnice. KAUNAS * kulturní bašta s krásnou architekturou. MUZEUM ČERTŮ – neobvyklá sbírka figurek a sošek zobrazujících ďábly a čerty. MUZEUM M. K. ČIURLIONISE – sbírka romantických obrazů největšího litevského umělce. Z dalších zajímavostí – náměstí Rotušés aikišté s kupeckými domy a radnicí, katedrála sv. Petra a Pavla.


3. den: KLAIPÉDA – strategický přístav, trajekt na Kurskou kosu, centrum výroby jantarových šperků a ozdob. KURSKÁ KOSA – je zapsána na Seznamu přírodního dědictví UNESCO. Mořské muzeum, delfinárium, písčité pláže, sběr jantaru. Výlet do národního parku „Severská Sahara“, kde jsou duny až 100 m vysoké. Národní park Neringa s Vrchem čarodějnic.


4. den: PALANGA – muzeum jantaru. VRCH KŘÍŽŮ – tisíce křížů různé velikosti a z různých materiálů, které sem přinášeli a přinášejí poutníci z celého světa. RIGA – středověké jádro města je na Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Velká a Malá Riga, dům Černohlavců, památník „Socha Svobody“, katedrály, prezidentský palác.


5. den: přesun do Tallinu. TALLINN – středověké jádro města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO, prohlídka hlavního města Estonska, TOOMPEA – hrad. Radniční náměstí s gotickou radnicí, městské hradby, olympijský areál vodních sportů, památník trajektu Estonia, Prezidentský palác – estonské Versailles.


6. den: odpočinek v Tallinnu nebo fakultativně HELSINKY – hlavní město Finska. Katedrála, Uspenský chrám, Sibeliův monument, skalní kostel, vyhlídková věž olympijského stadionu, moderní architektura. Noční přesun do Litvy.


7. den: zastávka na geografickém středu Evropy nedaleko Vilniusu. VILNIUS – prý nejkrásnější z pobaltských hlavních měst, perla cihlové gotiky. Chrám sv. Anny, brána Aušroš, hlavní klasicistní katedrála se zvonicí, čtvrť umělců, Gediminasův hrad, památník Franka Zappy, univerzita. Centrum města je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO.


8. den: TRAKAI – sídlo litevských knížat. Přesun do Polska. VARŠAVA – večerní prohlídka historických památek v centru města. Nocleh.


9. den: celodenní přesun, návrat ve večerních hodinách.

Ubytování: hotely.


Stravování: snídaně.


V ceně je zahrnuta: přeprava, 6x ubytování, 6x snídaně, trajekt na Kurskou kosu a průvodce.


Fakultativně: výlet do Helsinek 1 200,- Kč.

© 2018 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.


Užíváním webu souhlasíte se zpracováním údajů soubory cookies.