fbpx

KOUZELNÝ SLOVENSKÝ KRAS

Slovenské jeskyně – světové unikáty.

Číslo:

180

Termín:

3. 7. – 9. 7. 2018

Cena:

5 950,- / 5 700,- Kč

Ubytování:

penzion

Stravování:

snídaně (možnost večeře)

Průvodci:

Seznamte se

Nenáročná turistika s prohlídkou přírodních a historických pamětihodností. Málokterá země na světě má tak pestrou paletu rozmanitých krasových útvarů. Slovenský kras je svojí rozlohou největším a na typické jevy nejbohatším krasovým územím ve střední Evropě. Setkáte se s pestrostí a různorodostí krajiny formované do náhorních plošin oddělených kaňony jednotlivých řek, soutěskami a zpřístupněným podzemním světem jeskyní.

1.den: odjezd ve večerních hodinách, možnost nástupu v Olomouci. Noční přesun na východní Slovensko.


2.den: PLEŠIVICKÁ PLANINA – túra podle zdatnosti jednotlivých účastníků. Planina je bohatá na povrchové a podzemní krasové jevy, vyskytují se zde skalní útvary. Okraje krasové plošiny jsou strmé s výškovým rozdílem 400 m. GOMBASECKÁ JESKYNĚ – krápníková výzdoba, vyniká unikátními tenkými sintrovými brčky, která dosahují délky až tří metrů.


3.den: ZADIELSKÁ DOLINA – túra přírodní rezervací s přihlédnutím na zdatnost jednotlivých účastníků. Dolina je místy pouze 10 m široká. Kolmé vápencové stěny dosahují výšky až 300 m. Bohatá květena. TURNIANSKÝ HRAD – vycházka na zříceniny romantického hradu, pěkný výhled. JASOVSKÁ JESKYNĚ – patří mezi nejstarší veřejnosti přístupné jeskyně, pěkná krápníková výzdoba.


4.den: SILICKÁ PLANINA – túra s ohledem na zdatnost. Nejrozsáhlejší a na krasové jevy nejbohatší planina. Krásné přírodní scenérie. Strmé okraje jsou vysoké 400 m. Zastávka u Silické ľadnice. DOMICA – bohatá krápníková výzdoba, jezírka, atraktivita jeskyně se znásobuje možností plavby po podzemní říčce. Tento přírodní skvost je propojen s jeskyní Baradla, ležící již v Maďarsku. Jeskyně je zapsána na Seznamu přírodního bohatství UNESCO.


5.den: OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JESKYNĚ – svérázná aragonitová výzdoba. Její podzemní dómy netvoří stalagmitové krápníkové formy, ale krystaly aragonitu. Jeskyně je zapsána na Seznamu přírodního bohatství UNESCO. KRÁSNA HORKA – zdaleka viditelný hrad je národní kulturní památkou. Jeden z nejzachovalejších a nejstarších hradů na Slovensku.


6. den: BETLIAR – kaštiel je národní kulturní památkou s bohatými expozicemi a rozlehlým parkem. ŠTÍTNIK – gotický kostel je národní kulturní památkou. Vycházka na Gerlašské skály, pěkný výhled na Gemer. V podvečerních hodinách odjezd, noční přesun.


7.den: návrat v ranních hodinách.

Ubytování: penzion.


Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 630,- Kč.


V ceně je zahrnuta: přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce.

Už to kreslíme…

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.