fbpx

LONDÝN A JIHOVÝCHODNÍ ANGLIE

Památky, které musíte vidět.

Číslo:

430

Termín:

9. 9. – 16. 9. 2018

Cena:

11 450,- / 10 950,- Kč

Ubytování:

hostel

Stravování:

snídaně

Průvodci:

seznamte se

Poznávací zájezd za nejzajímavějšími klenoty Londýna a jihovýchodní Anglie. Váš čas v Anglii odměří s přesností jedné sekundy hodiny na věži Westminsterského paláce Big Ben, symbolu města. Dalším symbolem je most a pevnost Tower, kde je drženo šest havranů. Podle legendy nesmí opustit Tower, jinak Londýn zanikne. Během zájezdu se seznámíte s fenomény tak typickými pro Anglii jako jsou sídla královské rodiny v Buckingham Palace a ve Windsoru, katedrála v Salisbury, námořní plavba v Greenwich a Portsmouth, Shakespeare ve Stratford upon Avon.

1.den: odjezd v dopoledních hodinách. Noční přesun přes Německo a Belgii.


2. den: v časných ranních hodinách trajektem (popř. Eurotunelem) přes kanál La Manche Calais – Dover. LONDON * GREENWICH – královská observatoř. TOWER OF LONDON – pevnost, královský palác, vězení, mincovna, klenotnice, možnost prohlídky. TOWER BRIDGE – most, procházka po nábřeží Temže. KATEDRÁLA SV. PAVLA – mistrovské dílo Ch. Wrena. BRITSKÉ MUZEUM – nejvýznačnější muzeum v Evropě.


3. den: WINDSOR CASTLE – nejstarší nepřetržitě obývaná královská rezidence, kaple sv. Jiří. STRATFORD UPON AVON – jedno z nejslavnějších anglických měst, rodiště W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní město.


4. den: LONDÝN * PARLAMENT – sídlo Horní a Dolní sněmovny – srdce britské demokracie, věž Big Ben. WESTMINSTERSKÉ OPATSTVÍ – korunovační kostel, svatby královské rodiny. BUCKINGHAMSKÝ PALÁC – londýnská rezidence královské rodiny, střídání stráží. PICCADILLY – srdce West Endu, oslnivé neonové reklamy. TRAFALGARSKÉ NÁMĚSTÍ – známé náměstí s Nelsonovým sloupem. NÁRODNÍ GALERIE – největší a nejucelenější sbírka obrazů na světě. Alternativně místo galerie lze navštívit LONDÝNSKÉ OKO – novodobá atrakce, kouzelné výhledy.


5. den: SALISBURY – návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v Anglii. BATH – historické centrum, římské lázně, budovy georgiánského stylu. Centrum města je zapsáno na Seznamu památek kulturního dědictví UNESCO.


6.den: PORTSMOUTH – starý anglický přístav, historické loděnice, věž Spinnaker Tower. BRIGHTON – molo zasahující 512 m do moře, Royal Pavillion – sídlo krále Jiřího IV.


7. den: LONDÝN * dopoledne individuální prohlídka. Možnost nákupu na Oxford Street nebo návštěvy muzeí. DOVER – zastávka na vyhlídce na křídové útesy. V podvečerních hodinách odjezd. Večerní cesta trajektem Dover – Calais.


8. den: návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: hostel.


Stravování: snídaně.


V ceně je zahrnuta: přeprava, 5x ubytování, 5x snídaně a průvodce.

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.