fbpx

PAMÁTKY ZÁHOŘÍ (ZÁHORIE)

Krajina mezi moravským Slováckem a Bratislavou.

Číslo:

440

Termín:

27. 9. – 30. 9. 2018

Cena:

4 650,- / 4 450,- Kč

Ubytování:

hotel

Stravování:

snídaně (možnost večeří)

Průvodci:

seznamte se

Na tomto poznávacím zájezdu s lehkou nepovinnou turistikou poznáte málo známé přírodní i historické krásy Záhoří. Krajina „za horami“, od zbytku země oddělená hřebenem Malých Karpat, řekou Moravou a Slováckem. Specifický region s mnoha unikáty a zvláštnostmi. Místní obyvatelé se svým nářečím, blízkým mluvě obyvatel jižní Moravy, jsou terčem vtipů lidí z jiných koutů Slovenska.

1.den: odjezd v ranních hodinách. Přesun na západní Slovensko. Nejdříve pětikilometrová vycházka z části podle Baťova kanálu, s možností krácení, na Výklopník a rozhlednu Skalica. VÝKLOPNÍK – budova na Baťově kanálu sloužila k překládání lignitu z železnice na loď. Dnes slouží objekt jako vyhlídková věž. SKALICA – malá rozhledna. Výhled na Baťův kanál a hřebeny Bílých Karpat. SKALICA – město, utajená perla Slovenska schovaná mezi vinohrady. Budete překvapeni upraveností města a množstvím cenných památek. Jednou z velmi vzácných památek je románská rotunda sv. Jiří, případně gotický chrám a perly barokní architektury až po secesní skvost od D. Jurkoviče. BRANČ – zřícenina hradu ležící v malebné krajině s pěknými výhledy do okolí.


2. den: DĚVINSKÁ NOVÁ VES – při řece Moravě malé Muzeum železné opony. DĚVÍN – zrestaurovaný hrad, významná památka všech Slováků. Z vyhlídkové plošiny výhled. BRATISLAVA – prohlídka historického jádra města, hrad, dóm sv. Martina, Michalská brána, Stará radnice, prezidentský palác. KAMZÍK – nejvyšší stavba v Bratislavě s vyhlídkovou plošinou. Možnost návštěvy restaurace s panoramatickým výhledem. Alternativně lehká nenáročná túra ze Slavína na Kamzík.


3. den: CEROVÁ – vycházka na rozhlednu s výhledem na severní Záhoří a nejvyšší partie Malých Karpat. PLAVECKÝ HRAD – vycházka na bývalý královský hrad, dnes zřícenina s pěkným výhledem. PLAVECKÝ KRAS – patří k nejhezčím přírodním koutům na Slovensku, vycházka do Mokré doliny.


4. den: MALACKY – zastávka u nově opravené synagogy s pěkným průčelím v Habánském dvoře. VELKÉ LEVÁRE – vesnická památková rezervace, muzeum. ŠAŠTÍN – STRÁŽE – jedno z nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku. Prohlídka baziliky minor P. Marie Sedmibolestné. ADAMOVSKÁ JEZERA – dřevěná rozhledna slouží především pro pozorování ptactva žijícího u blízkých jezer. KOPČANY – velkomoravský kostelík patřící k nejstarším dochovaným stavbám na Slovensku. Zastávka u cenného barokního hřebčínu. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.

Ubytování: hotel na Slovensku.


Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 450,- Kč.


V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.