fbpx

Černá listina leteckých přepravců účinná od 15.4.2019

07/06/2023
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ
Domnívá-li se letecká společnost, která je v současnosti uvedena na seznamu Unie, že splňuje
nezbytné technické prvky a požadavky předepsané platnými mezinárodními bezpečnostními
normami, může Komisi požádat o zahájení postupu jejího odstranění ze seznamu.
K ověření přesné totožnosti všech leteckých společností uvedených na seznamu Unie bylo
vynaloženo maximální úsilí, zejména uvedením specifických (a jedinečných) písmenných
kódů přidělovaných leteckým společnostem organizací ICAO, státu osvědčení a čísla
osvědčení leteckého provozovatele (či provozní licence). Absolutní ověření však nebylo
možné ve všech případech, jelikož o některých leteckých společnostech, zvláště těch, které
provozují svou činnost na hranici či za hranicí uznaného mezinárodního režimu letecké
dopravy, neexistují žádné informace. Nelze proto vyloučit, že mohou existovat letecké
společnosti, které v dobré víře provozují činnost pod stejným obchodním názvem jako některá
z leteckých společností uvedených na seznamu Unie.
V souladu s nařízením Komise (EU) č. 452/2014 musí být všichni provozovatelé ze třetích
zemí ještě před tím, než uskuteční jakýkoli obchodní let do Unie, z Unie, nebo v rámci Unie,
držiteli oprávnění podle části TCO vydaného Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví
(EASA). EASA a Evropská komise dohlížejí na úzkou koordinaci mezi seznamem EU pro
leteckou bezpečnost a částí TCO.
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Jediným platným zněním seznamu EU
pro leteckou bezpečnost je znění uvedené v příloze nejnovějšího znění prováděcího nařízení
Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké
dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v
Unii, zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie.
Příloha A
SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ
ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII1
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venezuela
BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Surinam
IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Írán
IRAQI AIRWAYS 001 IAW Irák
AIR ZIMBABWE (PVT) 177/04 AZW Zimbabwe
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Afghánistánu odpovědných
za regulační dohled, včetně
Afghánistán
ARIANA AFGHAN
AIRLINES
AOC 009 AFG Afghánistán
KAM AIR AOC 001 KMF Afghánistán
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Angoly odpovědných za
regulační dohled, s výjimkou
TAAG Angola Airlines a Heli
Malongo, včetně
Angola
AEROJET AO-008/11-07/17 TEJ TEJ Angola
GUICANGO AO-009/11-06/17 YYY Neznámý Angola
AIR JET AO-006/11-08/18 MBC MBC Angola
BESTFLYA AIRCRAFT
MANAGEMENT
AO-015/15-06/17YYY Neznámý Angola
1 Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že
použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké
dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
HELIANG AO 007/11-08/18 YYY Neznámý Angola
SJL AO-014/13-08/18YYY Neznámý Angola
SONAIR AO-002/11-08/17 SOR SOR Angola
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Arménie odpovědných za
regulační dohled, včetně
Arménie
AIRCOMPANY ARMENIA AM AOC 065 NGT Arménie
ARMENIAN AIRLINES AM AOC 076 AAG Arménie
ARMENIA AIRWAYS AM AOC 063 AMW Arménie
ARMENIAN HELICOPTERS AM AOC 067 KAV Arménie
FLY ARNA AM AOC 075 ACY Arménie
FLYONE ARMENIA AM AOC 074 FIE Arménie
NOVAIR AM AOC 071 NAI Arménie
SHIRAK AVIA AM AOC 072 SHS Arménie
SKYBALL AM AOC 073 Neuvedeno Arménie
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Konga (Brazzaville)
odpovědných za regulační
dohled, včetně
Kongo
(Brazzaville)
CANADIAN AIRWAYS
CONGO
CG-CTA 006 TWC Kongo
(Brazzaville)
EQUAFLIGHT SERVICES CG-CTA 002 EKA Kongo
(Brazzaville)
EQUAJET RAC06-007 EKJ Kongo
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
(Brazzaville)
TRANS AIR CONGO CG-CTA 001 TSG Kongo
(Brazzaville)
SOCIETE NOUVELLE AIR
CONGO
CG-CTA 004 Neznámý Kongo
(Brazzaville)
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali oprávnění od orgánů
Demokratické republiky
Kongo (DRK) odpovědných
za regulační dohled, včetně
Demokratická
republika Kongo
(DRK)
AB BUSINESS AAC/DG/OPS-09/14 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
AIR FAST CONGO AAC/DG/OPS-09/03 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
AIR KASAI AAC/DG/OPS-09/11 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
AIR KATANGA AAC/DG/OPS-09/08 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
BUSY BEE CONGO AAC/DG/OPS-09/04 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION (CAA)
AAC/DG/OPS-09/02 DBP Demokratická
republika Kongo
(DRK)
CONGO AIRWAYS AAC/DG/OPS-09/01 COG Demokratická
republika Kongo
(DRK)
GOMA EXPRESS AAC/DG/OPS-09/13 Neznámý Demokratická
republika Kongo
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
(DRK)
KIN AVIA AAC/DG/OPS-09/10 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
MALU AVIATION AAC/DG/OPS-09/05 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
SERVE AIR CARGO AAC/DG/OPS-09/07 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
SWALA AVIATION AAC/DG/OPS-09/06 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
TRACEP CONGO
AVIATION
AAC/DG/OPS-09/15 Neznámý Demokratická
republika Kongo
(DRK)
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Džibutska odpovědných za
regulační dohled, včetně
Džibutsko
DAALLO AIRLINES Neznámý DAO Džibutsko
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Rovníkové Guineje
odpovědných za regulační
dohled, včetně
Rovníková Guinea
CEIBA
INTERCONTINENTAL
2011/0001/MTTCT/DGAC/
SOPS
CEL Rovníková Guinea
CRONOS AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/
SOPS
Neznámý Rovníková Guinea
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali oprávnění od orgánů
Eritreje odpovědných za
Eritrea
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
regulační dohled, včetně
ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrea
NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrea
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Kyrgyzstánu odpovědných za
regulační dohled, včetně
Kyrgyzstán
AERO NOMAD AIRLINES 57 ANK Kyrgyzstán
AEROSTAN 08 BSC Kyrgyzstán
AIR COMPANY AIR KG 50 KGC Kyrgyzstán
AIRCOMPANY MOALEM
AVIATION
56 AMA Kyrgyzstán
AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kyrgyzstán
CENTRAL ASIAN
AVIATION SERVICES
58 KAS Kyrgyzstán
FLYSKY AIRLINES 53 FSQ Kyrgyzstán
GLOBAL 8 AIRLINES 59 Neznámý Kyrgyzstán
HELI SKY 47 HAC Kyrgyzstán
KAP.KG AIRCOMPANY 52 KGS Kyrgyzstán
MAC.KG AIRLINES 61 MSK Kyrgyzstán
SAPSAN AIRLINE 54 KGB Kyrgyzstán
SKY JET 60 SJL Kyrgyzstán
SKY KG AIRLINES 41 KGK Kyrgyzstán
TRANS CARAVAN KG 55 TCK Kyrgyzstán
TEZ JET 46 TEZ Kyrgyzstán
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Libérie odpovědných za
regulační dohled
Libérie
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Libye odpovědných za
regulační dohled, včetně
Libye
AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Libye
AIR LIBYA 004/01 TLR Libye
AL MAHA AVIATION 030/18 Neznámý Libye
BERNIQ AIRWAYS 032/21 BNL Libye
BURAQ AIR 002/01 BRQ Libye
GLOBAL AIR TRANSPORT 008/05 GAK Libye
HALA AIRLINES 033/21 HTP Libye
LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Libye
LIBYAN WINGS AIRLINES 029/15 LWA Libye
PETRO AIR 025/08 PEO Libye
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Nepálu odpovědných za
regulační dohled, včetně
Nepál
AIR DYNASTY HELI. S. 035/2001 Neznámý Nepál
ALTITUDE AIR 085/2016 Neznámý Nepál
BUDDHA AIR 014/1996 BHA Nepál
FISHTAIL AIR 017/2001 Neznámý Nepál
SUMMIT AIR 064/2010 Neznámý Nepál
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
HELI EVEREST 086/2016 Neznámý Nepál
HIMALAYA AIRLINES 084/2015 HIM Nepál
KAILASH HELICOPTER
SERVICES
087/2018 Neznámý Nepál
MAKALU AIR 057A/2009 Neznámý Nepál
MANANG AIR PVT 082/2014 Neznámý Nepál
MOUNTAIN
HELICOPTERS
055/2009 Neznámý Nepál
PRABHU HELICOPTERS 081/2013 Neznámý Nepál
NEPAL AIRLINES
CORPORATION
003/2000 RNA Nepál
SAURYA AIRLINES 083/2014 Neznámý Nepál
SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Nepál
SIMRIK AIR 034/2000 Neznámý Nepál
SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Nepál
SITA AIR 033/2000 Neznámý Nepál
TARA AIR 053/2009 Neznámý Nepál
YETI AIRLINES 037/2004 NYT Nepál
Následující letečtí dopravci,
kteří získali osvědčení od
orgánů Ruska odpovědných
za regulační dohled
Rusko
AURORA AIRLINES 486 SHU Rusko
AVIACOMPANY
„AVIASTAR-TU“ CO. LTD 458 TUP Rusko
IZHAVIA 479 IZA Rusko
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
JOINT STOCK COMPANY
AIR COMPANY „YAKUTIA“ 464 SYL Rusko
JOINT STOCK COMPANY
„RUSJET“ 498 RSJ Rusko
JOINT STOCK COMPANY
„UVT AERO“ 567 UVT Rusko
JOINT STOCK COMPANY
„SIBERIA AIRLINES“ 31 SBI Rusko
JOINT STOCK COMPANY
„SMARTAVIA AIRLINES“ 466 AUL Rusko
JOINT-STOCK COMPANY
„IRAERO“ AIRLINES 480 IAE Rusko
JOINT-STOCK COMPANY
„URAL AIRLINES“ 18 SVR Rusko
JOINT-STOCK COMPANY
ALROSA AIR COMPANY 230 DRU Rusko
JOINT-STOCK COMPANY
„NORDSTAR AIRLINES“ 452 TYA Rusko
JS AVIATION COMPANY
„RUSLINE“ 225 RLU Rusko
JSC YAMAL AIRLINES 142 LLM Rusko
LLC „NORD WIND“ 516 NWS Rusko
LLC „AIRCOMPANY IKAR“ 36 KAR Rusko
LTD. I FLY 533 RSY Rusko
POBEDA AIRLINES
LIMITED LIABILITY
COMPANY
562 PBD Rusko
PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY „AEROFLOT –
1 AFL Rusko
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
RUSSIAN AIRLINES“
ROSSIYA AIRLINES, JOINT
STOCK COMPANY 2 SDM Rusko
SKOL AIRLINE LLC 228 CDV Rusko
UTAIR AVIATION, JOINTSTOCK COMPANY 6 UTA Rusko
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Svatého Tomáše a Princova
ostrova odpovědných za
regulační dohled, včetně
Svatý Tomáš a
Princův ostrov
AFRICA’S CONNECTION 10/AOC/2008 ACH Svatý Tomáš a
Princův ostrov
STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Svatý Tomáš a
Princův ostrov
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Sierry Leone odpovědných
za regulační dohled
Sierra Leone
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Súdánu odpovědných za
regulační dohled, včetně
Súdán
ALFA AIRLINES SD 54 AAJ Súdán
BADR AIRLINES 35 BDR Súdán
BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Súdán
ELDINDER AVIATION 8 DND Súdán
GREEN FLAG AVIATION 17 GNF Súdán
HELEJETIC AIR 57 HJT Súdán
Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Súdán
KUSH AVIATION CO. 60 KUH Súdán
NOVA AIRWAYS 46 NOV Súdán
SUDAN AIRWAYS CO. 1 SUD Súdán
SUN AIR 51 SNR Súdán
TARCO AIR 56 TRQ Súdán
Příloha B
SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM
OMEZENÍM V UNII2
Jméno
právnické osoby
leteckého
dopravce, jak je
uvedeno na jeho
osvědčení
leteckého
provozovatele
(AOC) (a jeho
obchodní
jméno, pokud je
odlišné)
Číslo
osvědčení
leteckého
provozovate
le (AOC)
Třípísmen
ný kód
ICAO
Stát
provozovat
ele
Typ
letadla
podléhajíc
í omezení
Poznávací
značka/znač
ky
a případně
výrobní
číslo/čísla
letadla
podléhajícíh
o omezení
Stát
zápisu do
rejstříku
IRAN AIR IR.AOC.100 IRA Írán Všechna
letadla
typu
Fokker
F100
a typu
Boeing
B747
Letadla typu
Fokker F100,
jak je
uvedeno
v AOC;
letadla typu
Boeing B747,
jak je
uvedeno
v AOC
Írán
AIR KORYO GACAOC/KOR01
KOR Severní
Korea
Celý
letadlový
park s
výjimkou
2 letadel
typu TU204.
Celý
letadlový
park s
výjimkou P632 a P-633.
Severní
Korea
2 Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že
použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké
dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.