fbpx

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Odpovídáme na nejčastější dotazy...

Jak se přihlásit na zájezd?

Zájezd si jednoduše objednejte zde na našem webu.

Tiskopis smlouvy o zájezdu je taktéž přiložen k tištěnému kalendáři zájezdů. Rovněž si ho můžete stáhnout z našich webových stránek. Tiskopis je nutné vyplnit a zaslat klasickou poštou či naskenovat a poslat jako přílohu e-mailem.

Na vámi vyplněnou smlouvu o zájezdu vypočítáme cenu a potvrdíme. Uděláme si kopii a originál vám zašleme klasickou poštou, případně ji naskenujeme.

Rovněž je možné vyplnit smlouvu o zájezdu na našich webových stránkách online a odeslat. Potvrdíme a odešleme vám ve dvou vyhotoveních.

Jedno vyhotovení je nutné podepsat a poslat zpět klasickou poštou nebo ji můžete naskenovat a poslat jako přílohu e-mailem.

Na jaké zájezdy se cestovní kancelář zaměřuje?

Pořádáme zájezdy nejenom po celé Evropě, ale také do dalších destinací. V našem kalendáři můžete najít poznávací zájezdy doplněné o zajímavé vycházky a zájezdy, kde se pěší turistika prolíná s poznáváním historických a kulturních památek. Dále cykloturistické zájezdy a zájezdy s horskou a vysokohorskou turistikou.
U těchto zájezdu nám vždy jde o to, aby se jich mohli kromě zdatných turistu zúčastnit i netrénovaní klienti, kteří svoji dovolenou chtějí prožít aktivním způsobem při poznávání hezkých míst našeho kontinentu.

Jak je to s ubytováním?

Ubytování je zajišťováno v hotelech, penzionech, apartmánech (pokud u konkrétního zájezdu není uvedeno jinak) ve dvoulůžkových pokojích včetně sociálního zařízení.

Pokud se přihlásí na zájezd samostatný účastník?

Samostatný účastník (pokud u konkrétního zájezdu není uvedeno jinak) bude ubytován ve dvoulůžkovém, ve výjimečném případě v třílůžkovém pokoji s osobami stejného pohlaví. Účastník si muže připlatit, v případě, že to je možné, jednolůžkový pokoj. Cestovní kancelář na požádání sdělí výši příplatku.

Jak je to se stravováním?

U většiny zájezdů zajišťujeme stravování – snídani nebo polopenzi. V tomto případe, je stravování zahrnuto v ceně zájezdu. Často je možné dokoupit večeře. Stravování lze zpravidla doobjednat dodatečně a to nejdéle v termínu uvedeném v upřesněných pokynech, které obdrží každý řádně přihlášený účastník před zájezdem. U některých zájezdů je k dispozici vybavená kuchyňka. Často se lze stravovat v hotelové restauraci. Při ubytování v aparmanech vybavených kuchyňkou lze v cestovní kanceláři objednat sterilové jídla (nabídku najdete na webu.

Jak je to s přepravou?

Veškerá přeprava je zajišťována novými vybavenými zájezdovými autobusy. Na některé zájezdy s menším počtem účastníků může jet výjimečně i klimatizovaný mikrobus.

Kde můžete nastoupit?

Praha, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Jičín, Trutnov … je jen začátek.

Vyjíždíme z Královéhradeckého kraje. Trasu sestavujeme s přihlédnutím na bydliště většiny účastníků a cílové destinace. Jezdíme pres Prahu, jižní či západní Čechy, někdy i přes Moravu. Při větším poctu osob z jedné lokality, zajišťujeme za příplatek svoz. V některých případech doporučíme spoje hromadných dopravních prostředků, kterými se účastníci dostanou na nástupní místa. V těchto případech cekáme na případné zpoždění doporučených spojů.
Bližší informace průběžně na tel. č 603 164 558.

Je cestovní kancelář pojištěna pro případ úpadku?

CK je pojištěna dle zákona č. 159/1999 o podnikání v cestovním ruchu. CK je pojištěna na dobu neurčitou u pojišťovny UNION pod číslem 11 6 3050. Certifikát najdete na našem webu,

Můžeme prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít cestovní pojištění?

Naším prostřednictvím můžete uzavřít komplexní cestovní pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, stornopoplatky, úraz a ztrátu zavazadel včetně cestovních dokladů. Nutno ve smlouvě o zájezdu vyplnit příslušnou kolonku.

Kdy vznikla cestovní kancelář?

Cestovní kancelář vznikla v roce 1991. Již před tímto datem jsme podobnou činnost vyvíjeli v rámci Klubu českých turistu a Svazu turistiky CSTV.

Máte vlastní průvodce?

Průvodcovskou činnost zajišťuje vlastní kolektiv průvodců. Ti se starají o hladký průběh zájezdů, podávají vyčerpávající informace o navštívených místech, vedou túry a organizují prohlídky měst.

Vyznáte se v horách?

V každém zajezdě s vysokohorskou turistiku jsou minimálně dva horští průvodci. Jeden se věnuje zdatnějším účastníkům. My se musíme v první radě věnovat tem méně zdatným turistům. Průvodci přímo na místě, s ohledem na počasí a zdatnost jednotlivých účastníků, ladí program.

Mohou se zájezdů s vysokohorskou turistikou zúčastnit i netrénovaní klienti?

Při každém zájezdu s pěší nebo vysokohorskou turistikou připravujeme na každý den alespoň dvě trasy různé obtížnosti. V kalendáři je zpravidla uvedena ta nejdelší. Vždy je připravena i zajímavá kratší varianta.

Pořádáte zájezdy i pro ucelené skupiny?

Pořádáme zájezdy pro školní, turistické, podnikové a další kolektivy. Jako námět mohou posloužit letošní či loňské nebo předloňské kalendáře turistických zájezdu. Na požádání zašleme návrhy programu s vypracovanou cenovou kalkulací pro plánovaný počet účastníků. Pro zpracování nabídky potřebujeme znát přibližný termín, destinaci, délku zájezdu, typ ubytování, stravování a přibližný počet osob.

Podívejte se na zajezdy-skoly.cz nebo zajezdynazakazku.cz 

Jsou ceny jednotlivých zájezdů konečné?

U každého zájezdu je uvedeno, co vše je zahrnuto v jeho ceně. V případě výrazného oslabení české koruny cestovní kancelář využije svého práva, které je dáno zákonem, a navýší cenu zájezdu o poměrnou část.

Nevybíráme žádné smyšlené poplatky za vjezdy do měst. Všechna mýta, parkovné či pobytové taxy jsou zahrnuty v ceně zájezdů.

Jsou do ceny zájezdu zahrnuty vstupy do pamětihodností?

Pokud není uvedeno jinak, tak vstupné do pamětihodností, jízdné lanovkami, lodí i městskou dopravou nejsou zahrnuty v ceně zájezdu. Jejich výše je uvedena v písemných upřesňujících pokynech. Naopak jsou zahrnuty slevové karty. Na jejich základě se jízdné lanovkami a vstupné do pamětihodností podle uvedeného programu již neplatí.

Kolik si mohu vzít do autobusu zavazadel?

U nás žádné váhové omezení na zavazadla, pokud není uvedo jinak, nejsou. Váha zavazadel u leteckých zájezdů je upřesněna v pokynech.

Upřesněné pokyny k odjezdu

Každý závazně přihlášený účastník obdrží upřesněné pokyny k odjezdu nejpozději 20 dnů před odjezdem, a to e-mailem, vyjímečně klasickou poštou. Tyto pokyny jsou často (není to pravidlem) uvedeny i na našich webových stránkách.

Můžete vystavit dárkovou poukázku?

Na požádání vystavíme a předáme přímo v kanceláři, případně zašleme klasickou poštou na udanou adresu, dárkovou poukázku na libovolnou cenu či konkrétní zájezd. Dárkovou poukázku můžeme zaslat v PDF e-mailem.

Máte další dotazy? Ozvěte se nám: https://hoska-tour.cz/kontakty/

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.