fbpx

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného (přičtena k ceně zájezdu a uhrazena záloha).

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK B

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let, pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 12 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin, nedobrovolná ztráta zaměstnání.

Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max 12 000 Kč.

Pojistnou událost je nutné nahlásit cestovní kanceláři do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavením potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pojištěny jsou i cestovní doklady (pojištění, zničení, odcizení, ztráta).  Náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 125 000 Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

OPOŽDĚNÉ DODÁNÍ ZAVAZADEL LETECKOU SPOLEČNOSTÍ

Náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí nad 24 hodin 3 000 Kč a déle než 48 hodin 9 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto pojištění je v Evropě 30 Kč za osobu a den a 25 Kč za osobu a den na Slovensku.

Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na tzv. „železných cestách“, kdy je nutné pojištění vztahující se na tyto aktivity.

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 8 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let, pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 30 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin, nedobrovolná ztráta zaměstnání.

Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 30 000 Kč

Pojistnou událost je nutné nahlásit cestovní kanceláři do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavením potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pojištěny jsou i cestovní doklady (pojištění, zničení, odcizení, ztráta).  Náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 125 000 Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

OPOŽDĚNÉ DODÁNÍ ZAVAZADEL LETECKOU SPOLEČNOSTÍ

Náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí nad 24 hodin 3 000 Kč a déle než 48 hodin 9 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NEVYDAŘENÉ DOVOLENÉ

Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny 600 Kč/den

POJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ZPĚTNOU PŘEPRAVU

Nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně plánovaným dopravním prostředkem.

POJIŠTĚNÍ DOPROVODU

Nezbytné cestovní náklady dospělé osoby dopravující dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého pobytu.

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Jedná se o vyhledávání osoby – pátrání, vysvobozování, přeprava a přeprava tělesných ostatků 1 000 000 Kč.

Cena tohoto pojištění v Evropě je 45 Kč za osobu a den, dítě 30 Kč.

Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na tzv. „železných cestách“, kdy je nutné pojištění vztahující se na tyto aktivity.

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30 PANDEMIC

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 8 000 000 Kč.

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti v případě onemocnění klasifikováno jako pandemie v zemích označených jako rizikové. Celkový limit pojistného plnění je 1 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízena karanténa pojištěného 1 000 Kč/1 noc max. 14 nocí.

Ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč/noc, max 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let, pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 30 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin, nedobrovolná ztráta zaměstnání.

Nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd.

Nesplnění podmínek pro vycestování určených dopravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd.

Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 30 000 Kč

Pojistnou událost je nutné nahlásit cestovní kanceláři do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavením potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pojištěny jsou i cestovní doklady (pojištění, zničení, odcizení, ztráta).  Náklady na pořízení náhradního cestovního dokladu v zahraničí 10 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 125 000 Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 360 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč.

OPOŽDĚNÉ DODÁNÍ ZAVAZADEL LETECKOU SPOLEČNOSTÍ

Náklady za nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb v zahraničí nad 24 hodin 3 000 Kč a déle než 48 hodin 9 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NEVYDAŘENÉ DOVOLENÉ

Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace trvá déle než 3 dny 600 Kč/den

POJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ZPĚTNOU PŘEPRAVU

Nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, nebylo-li možné vrátit se původně plánovaným dopravním prostředkem 8 000 Kč.

Nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu 8 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ DOPROVODU

Nezbytné cestovní náklady dospělé osoby dopravující dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého pobytu 24 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Jedná se o vyhledávání osoby – pátrání, vysvobozování, přeprava a přeprava tělesných ostatků 1 000 000 Kč.

Cena tohoto pojištění je v Evropě 70 Kč za osobu a den, dítě 50 Kč. Lze pojistit osobu do 70 let.

Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na tzv. „železných cestách“, kdy je nutné pojištění vztahující se na tyto aktivity.

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK C

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 8 000 000 Kč.

Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.

Přeprava tělesných ostatků do limitu 500 000 Kč.

Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč).

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

Náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 15 let, pokud hospitalizace trvá i po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí. Cestovní náklady 25 000 Kč, ubytování 1 000 Kč/noc, maximálně 10 000 Kč.

V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč.

Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč.

Na náklady na advokáta je max. limit 125 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto pojištění je 25 Kč za osobu a den. Toto pojištění lze uzavřít max. na 2 dny.

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY TUZEMSKÝCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A 10/20

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je u pojištění A10 10 000 Kč a A20 20 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%.

Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin.

Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 30 000 Kč u pojištění A10 a 60 000 Kč u pojištění A20.

Pojistnou událost je nutné nahlásit cestovní kanceláři do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavením potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 500 000 Kč.

Škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti 500 000 Kč.

Při nemajetkové újmě je limit 500 000 Kč.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 50 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 50 000 Kč.

Cena tohoto pojištění je 10 Kč za dospělou osobu a den a 5 Kč u dětí do 15 let u pojištění A 10.

Cena tohoto pojištění je 20 Kč za dospělou osobu a den a 10 Kč u dětí do 15 let u pojištění A 20.

 

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.