fbpx
hoska-tour@hoska-tour.cz | 603 164 558 | PO-PÁ: 9-17

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní kanceláře uzavřít komplexní pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného (přičtena k ceně zájezdu a uhrazena záloha).

Smlouva o obchodním zastoupením č. 11 721 531

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK B

 

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

 

Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč. Náklady na ubytování spolucestující blízké osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč. Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč. Přeprava tělesných ostatků do limitu 175 000 Kč. Při ošetření zubů je max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč). V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

 

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 12 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku. Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

 

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do výše 10 000 Kč, max. 5 000 Kč za jednu věc. Pojištěny jsou i cestovní doklady. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z motorového vozidla, je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500 000 Kč. Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč. Na náklady na advokáta je max. limit 125 000 Kč.

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

 

Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 90 000 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI ZÁCHRANNÉ AKCI

 

Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč.

Cena tohoto cestovního pojištění je 24 Kč za osobu a den v Evropě a 20 Kč za osobu a den na Slovensku.

Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na tzv. „železných cestách“, kdy je nutné pojištění vztahující se na tyto aktivity.

 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30

 

U zájezdů s cenou vyšší než 12 000 Kč je nutné uzavřít pojištění balíček A30. Cena tohoto cestovního pojištění je 36 Kč za osobu a den, dětí do 15 let 25 Kč za osobu a den. Bližší informace v cestovní kanceláři.

 

Smlouva o obchodním zastoupením č. 11 722 212

 

POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY TUZEMSKÝCH ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A10

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

 

Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení, je plnění pojistné události do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z motorového vozidla, je plnění pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.

 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB (stornovací poplatky)

 

Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 10 000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku max. 10 000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč. Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

 

Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 500 000 Kč. Při majetkové újmě na věci je limit 500 000 Kč.

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

 

Za trvalé následky úrazu nebo smrti v důsledku úrazu je pojistná částka 50 000 Kč. Cena tohoto cestovního pojištění je 10 Kč za osobu a den u dospělých a 5 Kč u dětí do 15 let.

© 2020 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.


Užíváním webu souhlasíte se zpracováním údajů soubory cookies.