fbpx

Černá listina leteckých společností

Zakázané aerolinky

 

10.12.2019
PRÁVNÍ SDĚLENÍ
Orgány civilní letecké dopravy členských států Evropské unie mohou kontrolovat pouze
letadla leteckých společností, které létají na letiště a z letiště Evropské unie; a z důvodu
namátkové povahy takových kontrol není možné zkontrolovat každé letadlo, které přistává na
každém Europan unie letiště. Skutečnost, že letecká společnost není uvedená na seznamu
Společenství, však automaticky neznamená, že tato společnost splňuje příslušné bezpečnostní
normy.
Jestliže se společnost, která je v současnosti uvedená na seznamu Společenství, domnívá, že
je v souladu s potřebnými technickými záležitostmi a požadavky uvedenými v příslušných
mezinárodních bezpečnostních normách, může požádat Komisi o zahájení postupu stažení ze
seznamu.
Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí k ověření přesné identity všech leteckých společností
uvedených na seznamu Společenství – konkrétně prostřednictvím uvedení: specifických (a
jedinečných) písmenových kódů přidělených pro každou leteckou společnost organizací
ICAO, státu, který vydal osvědčení, a čísla osvědčení (nebo licence na provoz) provozovatele
letecké dopravy. Úplné ověření nebylo nicméně ve všech případech možné z důvodu
celkového nedostatku informací o některých leteckých společnostech, které by mohly působit
na hranici uznávaného mezinárodního systému letecké dopravy nebo zcela mimo něj. Proto
se nedá vyloučit, že mohou existovat společnosti provozující v dobré víře svou činnost pod
stejným obchodním jménem jako některá z leteckých společností uvedených na seznamu
Společenství.
CS
Příloha A
SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY
1 PODLÉHAJÍ
ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
AVIOR AIRLINES ROI-RNR-011 ROI Venezuela
BLUE WING AIRLINES SRBWA-01/2002 BWI Surinam

1 Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že
použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké
dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
IRAN ASEMAN AIRLINES FS-102 IRC Íránská islámská
republika
IRAQI AIRWAYS 001 IAW Irák
MED-VIEW AIRLINE MVA/AOC/10-12/05 MEV Nigérie
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD 177/04 AZW Zimbabwe
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Afghánistánu odpovědných
za regulační dohled, včetně
Islámská
republika
Afghánistán
ARIANA AFGHAN AIRLINES AOC 009 AFG Islámská republika
Afghánistán
KAM AIR AOC 001 KMF Islámská republika
Afghánistán
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Angoly odpovědných za
regulační dohled (s výjimkou
TAAG Angola Airlines a Heli
Malongo
), včetně
Angolská
republika
AEROJET AO-008/11-07/17 TEJ TEJ Angolská republika
GUICANGO AO-009/11-06/17 YYY Neznámý Angolská republika
AIR JET AO-006/11-08/18 MBC MBC Angolská republika
BESTFLYA AIRCRAFT
MANAGEMENT
AO-015/15-06/17YYY Neznámý Angolská republika
HELIANG AO 007/11-08/18 YYY Neznámý Angolská republika
SJL AO-014/13-08/18YYY Neznámý Angolská republika
SONAIR AO-002/11-08/17 SOR SOR Angolská republika
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Konžská
republika

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
Konžské republiky
odpovědných za regulační
dohled, včetně
AERO SERVICE RAC06-002 RSR Konžská republika
CANADIAN AIRWAYS
CONGO
RAC06-012 Neznámý Konžská republika
EMERAUDE RAC06-008 Neznámý Konžská republika
EQUAFLIGHT SERVICES RAC 06-003 EKA Konžská republika
EQUAJET RAC06-007 EKJ Konžská republika
EQUATORIAL CONGO
AIRLINES S.A.
RAC 06-014 Neznámý Konžská republika
MISTRAL AVIATION RAC06-011 Neznámý Konžská republika
TRANS AIR CONGO RAC 06-001 TSG Konžská republika
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali oprávnění od orgánů
Demokratické republiky
Kongo odpovědných za
regulační dohled, včetně
Demokratická
republika Kongo
AIR FAST CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0112/2
011
Neznámý Demokratická
republika Kongo
AIR KASAI 409/CAB/MIN/TVC/0053/2
012
Neznámý Demokratická
republika Kongo
AIR KATANGA 409/CAB/MIN/TVC/0056/2
012
Neznámý Demokratická
republika Kongo
AIR TROPIQUES 409/CAB/MIN/TVC/00625/
2011
Neznámý Demokratická
republika Kongo
BLUE AIRLINES 106/CAB/MIN/TVC/2012 BUL Demokratická
republika Kongo
BLUE SKY 409/CAB/MIN/TVC/0028/2 Neznámý Demokratická

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
012 republika Kongo
BUSY BEE CONGO 409/CAB/MIN/TVC/0064/2
010
Neznámý Demokratická
republika Kongo
COMPAGNIE AFRICAINE
D’AVIATION (CAA)
409/CAB/MIN/TVC/0050/2
012
Neznámý Demokratická
republika Kongo
CONGO AIRWAYS 019/CAB/MIN/TVC/2015 Neznámý Demokratická
republika Kongo
DAKOTA SPRL 409/CAB/MIN/TVC/071/20
11
Neznámý Demokratická
republika Kongo
DOREN AIR CONGO 102/CAB/MIN/TVC/2012 Neznámý Demokratická
republika Kongo
GOMAIR 409/CAB/MIN/TVC/011/20
10
Neznámý Demokratická
republika Kongo
KIN AVIA 409/CAB/MIN/TVC/0059/2
010
Neznámý Demokratická
republika Kongo
KORONGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/001/20
11
KGO Demokratická
republika Kongo
MALU AVIATION 098/CAB/MIN/TVC/2012 Neznámý Demokratická
republika Kongo
MANGO AIRLINES 409/CAB/MIN/TVC/009/20
11
Neznámý Demokratická
republika Kongo
SERVE AIR 004/CAB/MIN/TVC/2015 Neznámý Demokratická
republika Kongo
SERVICES AIR 103/CAB/MIN/TVC/2012 Neznámý Demokratická
republika Kongo
SWALA AVIATION 409/CAB/MIN/TVC/0084/2
010
Neznámý Demokratická
republika Kongo
TRANSAIR CARGO
SERVICES
409/CAB/MIN/TVC/073/20
11
Neznámý Demokratická
republika Kongo
WILL AIRLIFT 409/CAB/MIN/TVC/0247/2 Neznámý Demokratická

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
011 republika Kongo
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Džibutska odpovědných za
regulační dohled, včetně
Džibutsko
DAALLO AIRLINES Neznámý DAO Džibutsko
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Rovníkové Guineje
odpovědných za regulační
dohled, včetně
Rovníková Guinea
CEIBA INTERCONTINENTAL 2011/0001/MTTCT/DGAC/
SOPS
CEL Rovníková Guinea
CRONOS AIRLINES 2011/0004/MTTCT/DGAC/
SOPS
Neznámý Rovníková Guinea
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali oprávnění od orgánů
Eritreje odpovědných za
regulační dohled, včetně
Eritrea
ERITREAN AIRLINES AOC No 004 ERT Eritrea
NASAIR ERITREA AOC No 005 NAS Eritrea
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Kyrgyzské republiky
odpovědných za regulační
dohled, včetně
Kyrgyzská
republika
AIR BISHKEK (dříve EASTOK
AVIA)
15 EAA Kyrgyzská
republika
AIR MANAS 17 MBB Kyrgyzská
republika
AVIA TRAFFIC COMPANY 23 AVJ Kyrgyzská
republika

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
CENTRAL ASIAN AVIATION
SERVICES (CAAS)
13 CBK Kyrgyzská
republika
HELI SKY 47 HAC Kyrgyzská
republika
AIR KYRGYZSTAN 03 LYN Kyrgyzská
republika
MANAS AIRWAYS 42 BAM Kyrgyzská
republika
S GROUP INTERNATIONAL
(dříve S GROUP AVIATION)
45 IND Kyrgyzská
republika
SKY BISHKEK 43 BIS Kyrgyzská
republika
SKY KG AIRLINES 41 KGK Kyrgyzská
republika
SKY WAY AIR 39 SAB Kyrgyzská
republika
TEZ JET 46 TEZ Kyrgyzská
republika
VALOR AIR 07 VAC Kyrgyzská
republika
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Libérie odpovědných za
regulační dohled
Libérie
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Libye odpovědných za
regulační dohled, včetně
Libye
AFRIQIYAH AIRWAYS 007/01 AAW Libye
AIR LIBYA 004/01 TLR Libye
BURAQ AIR 002/01 BRQ Libye

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
GHADAMES AIR
TRANSPORT
012/05 GHT Libye
GLOBAL AVIATION AND
SERVICES
008/05 GAK Libye
LIBYAN AIRLINES 001/01 LAA Libye
PETRO AIR 025/08 PEO Libye
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Moldavska odpovědných za
regulační dohled, s výjimkou
dopravců
Air Moldova, Fly
One
a Aerotranscargo, včetně
Moldavská
republika
Î.M „VALAN ICC“ SRL MD009 VLN Moldavská
republika
CA „AIM AIR“ SRL MD015 AAM Moldavská
republika
CA „AIR STORK“ SRL MD018 MSB Moldavská
republika
Î M „MEGAVIATION“ SRL MD019 ARM Moldavská
republika
CA „PECOTOX-AIR“ SRL MD020 PXA Moldavská
republika
CA „TERRA AVIA“ SRL MD022 TVR Moldavská
republika
CA „FLY PRO“ SRL MD023 PVV Moldavská
republika
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Nepálu odpovědných za
regulační dohled, včetně
Nepálská
federativní
demokratická
republika
AIR DYNASTY HELI. S. 035/2001 Neznámý Nepálská
federativní

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
demokratická
republika
AIR KASTHAMANDAP 051/2009 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
BUDDHA AIR 014/1996 BHA Nepálská
federativní
demokratická
republika
FISHTAIL AIR 017/2001 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
GOMA AIR 064/2010 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
HIMALAYA AIRLINES 084/2015 HIM Nepálská
federativní
demokratická
republika
MAKALU AIR 057A/2009 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
MANANG AIR PVT LTD 082/2014 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
MOUNTAIN HELICOPTERS 055/2009 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
MUKTINATH AIRLINES 081/2013 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
NEPAL AIRLINES
CORPORATION
003/2000 RNA Nepálská
federativní
demokratická
republika
SAURYA AIRLINES 083/2014 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
SHREE AIRLINES 030/2002 SHA Nepálská
federativní
demokratická
republika
SIMRIK AIR 034/2000 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
SIMRIK AIRLINES 052/2009 RMK Nepálská
federativní
demokratická
republika
SITA AIR 033/2000 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
TARA AIR 053/2009 Neznámý Nepálská
federativní
demokratická
republika
YETI AIRLINES DOMESTIC 037/2004 NYT Nepálská
federativní
demokratická

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
republika
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Svatého Tomáše a Princova
ostrova odpovědných za
regulační dohled, včetně
Svatý Tomáš a
Princův ostrov
AFRICA’S CONNECTION 10/AOC/2008 ACH Svatý Tomáš a
Princův ostrov
STP AIRWAYS 03/AOC/2006 STP Svatý Tomáš a
Princův ostrov
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Sierry Leone odpovědných
za regulační dohled, včetně
Sierra Leone
AIR RUM, LTD NEZNÁMÝ RUM Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES,
LTD
NEZNÁMÝ DTY Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO NEZNÁMÝ Neznámý Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA
LEONE LTD
NEZNÁMÝ ORJ Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES,
LTD
NEZNÁMÝ PRR Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR
SERVICES LTD
NEZNÁMÝ SVT Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS NEZNÁMÝ Neznámý Sierra Leone
Všichni letečtí dopravci, kteří
získali osvědčení od orgánů
Súdánu odpovědných za
regulační dohled, včetně
Súdánská
republika
ALFA AIRLINES SD 54 AAJ Súdánská republika
BADR AIRLINES 35 BDR Súdánská republika

 

Jméno právnické osoby
leteckého dopravce, jak je
uvedeno na jeho osvědčení
leteckého provozovatele
(AOC) (a jeho obchodní
jméno, pokud je odlišné)
Číslo osvědčení leteckého
provozovatele (AOC) nebo
číslo provozní licence
Třípísmenn
ý kód ICAO
Stát provozovatele
BLUE BIRD AVIATION 11 BLB Súdánská republika
ELDINDER AVIATION 8 DND Súdánská republika
GREEN FLAG AVIATION 17 Neznámý Súdánská republika
HELEJETIC AIR 57 HJT Súdánská republika
KATA AIR TRANSPORT 9 KTV Súdánská republika
KUSH AVIATION CO. 60 KUH Súdánská republika
NOVA AIRWAYS 46 NOV Súdánská republika
SUDAN AIRWAYS CO. 1 SUD Súdánská republika
SUN AIR 51 SNR Súdánská republika
TARCO AIR 56 TRQ Súdánská republika

PŘÍLOHA B
SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM
OMEZENÍM V UNII
2

Jméno
právnické osoby
leteckého
dopravce, jak je
uvedeno na jeho
osvědčení
leteckého
provozovatele
(AOC) (a jeho
obchodní
jméno, pokud je
odlišné)
Číslo
osvědčení
leteckého
provozovat
ele (AOC)
Třípísmenn
ý kód
ICAO
Stát
provozovat
ele
Typ
letadla
podléhajíc
í omezení
Poznávací
značka/znač
ky a
případně
výrobní
číslo/čísla
letadla
podléhajícíh
o omezení
Stát
zápisu do
rejstříku
AIR SERVICE
COMORES
06-819/TA-
15/DGACM
KMD Komory Celý
letadlový
park
s výjimko
u: LET
410 UVP.
Celý
letadlový
park
s výjimkou:
D6-CAM
(851336).
Komory
IRAN AIR FS100 IRA Íránská
islámská
republika
Všechna
letadla
typu
Fokker
F100 a
typu
Boeing
B747.
Letadla typu
Fokker F100,
jak je
uvedeno
v AOC;
letadla typu
Boeing B747,
jak je
uvedeno
v AOC.
Íránská
islámská
republika
AIR KORYO GAC
AOC/KOR-
01
KOR Korejská
lidově
demokratick
á republika
Celý
letadlový
park
s výjimko
u: 2 letadel
typu TU-
204.
Celý
letadlový
park
s výjimkou:
P-632, P-633.
Korejská
lidově
demokratic

republika

2 Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že
použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké
dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

0 0 hlasů
Article Rating
Posílat reakce na email
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.