fbpx

Klášter Melk: nejznámější benediktinský klášter Rakouska

Na Dunaji stojí městečko Melk a nad ním hrdě vyčnívá budova stejnojmenného kláštera. Benediktínský klášter Melk se táhne v délce 362 metrů a je dominantou viditelnou široko daleko. Jeho žlutobílá fasáda patří snad mezi ty nejzobrazovanější stavby Rakouska.

Klášter Melk (Rakousko)


Historie benediktinského kláštera Melk je spjatá se vznikem celého Rakouska. Ještě před vznikem kláštera si toto návrší zvolil markrabě Leopold I. z Babenberku pro své rodové sídlo. To zde vzniklo roku 996, a tak se Melk stal hlavním městem Východní marky (Österreich). O necelých 100 let později však jeho následovník přestěhoval sídlo do Vídně a zbylé místo v Melku věnoval řadu benediktinů, kteří zde působí dodnes. Roku 1089 zde vznikl opevněný klášter a mniši dostali na starost i okolní pozemky.

Historie kláštera Melk (Rakousko)

Románské sídlo vzalo za své roku 1267, kdy vyhořelo. Na druhou stranu zde však mohlo vzniknout nové gotické sídlo. V 15. století se Rakouskem hnaly reformační nálady a během Melcké reformy se zde chtěli odklonit od bohatství a vrátit k prostotě a chudobě. Nakonec se ale postavili proti reformám, a to spolu s Habsburky. V té době začal klášter získávat svou barokní podobu.

Benediktinský klášter Melk a jeho historie (Rakousko)

K rozsáhlým přestavbám však došlo až závěrem 17. století. Tehdy totiž klášter vyplenili Turci, a tak bylo co obnovovat. Během této obnovy již klášter získal takřka současnou podobu. Během této přestavby bylo dosud 5 rozdělených budov spojeno do jednoho celku. Renovaci se neměl vyhnout ani starý kostel. Ten však byl nakonec úplně zbourán a nahrazen současným barokním chrámem Sv. Petra a Pavla. Kostelu dodnes vévodí dvě věže a kopule s výškou 64 metrů. V jeho interiéru se zlatem rozhodně nešetřilo.

Benediktinský klášter Melk v údolí Wachau (Rakousko)

I když Melk ztratil pozici hlavního města Rakouska, jedno významné privilegium pro Rakousko drží. Vévoda Leopold II. z Babenberku, který zdejší sídlo přenechal Benediktinům, jim dal i vzácný dar. V Melku jsou tak uloženy ostatky sv. Kolomana, který je patronem Rakouska.

Klášter Melk – zahrady (Rakousko)

Melk se stal v historii jedním z center psaní knih ve středověku. Vzniklo zde totiž skriptorium, ve kterém vznikaly četné rukopisy. Část tvorby zdejších písařů je uložena ve zdejší knihovně, kterou je možné navštívit. Celkem je v ní uloženo asi 100 000 svazků knih nebo 1 800 ručně psaných rukopisů až z 9. století. Samotná knihovna je poté rozdělená na 12 místností.

Klášter Melk v noci (Rakousko)

Prohlídka

Během prohlídky kláštera Melk, jehož komplex dosahuje délky 362 metrů, projdete mnoho zajímavých místností. Samozřejmě v rámci prohlídkového okruhu je jen menší část kláštera. V Obrazovém sálu je  nejzajímavějším dílem freska se sv. Benediktem od Paula Trogera, jehož děl je v klášteře více. Císařské pokoje sloužily v historii mnohým státníkům. Tím nejslavnějším byl Napoleon. Neméně zajímavé jsou císařské schody a galerie, kde je možné si prohlédnout portréty rakouských vládců. Nejatraktivnějším prostorem je Sál prelátů, který je však určen jen pro vzácné návštěvy a výjimečné události i dnes.

Prohlídka kláštera Melk (Rakousko)

Určitě není radno zapomenout i na prohlídku exteriéru. Už jen kolem klášterního kostela je terasa s výhledy na město i Dunaj. Výhledy jsou i z kostelní kopule. Vně kláštera je nejvýznamnější prelátské nádvoří, které zdobí kašna ze  17. století. Nakonec bych doporučil se jít projít i do klášterních zahrad.

Klášter Melk a Dunaj (Rakousko)

0 0 hlasů
Article Rating
Posílat reakce na email
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

© 2022 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.