fbpx

Srdcem pro Bělohrad

Srdcem pro Bělohrad – volby Lázně Bělohrad

Jsme tým lidí, kterým na Bělohradě záleží stejně jako vám. Rádi nasloucháme a podle toho jsme sestavili volební program.

 

Bližší informace o nás: https://www.facebook.com/srdcemprobelohrad

Volební program:

Otevřené město

 • zavedeme transparentní účet města a zveřejníme stav aktuálního rozpočtu do úrovně
  jednotlivých položek
 • zasadíme se o to, aby se občané mohli formou elektronických dotazníků a anket vyjadřovat
  k investičním akcím
 • zpřístupníme audiovizuální záznamy veřejných zasedání zastupitelstva města
 • nabídneme občanům možnost zasílání městských newsletterů na jejich mailové adresy
  či messengery
 • veřejný prostor i soukromé podniky v centru města by měly být bezbariérové, pro podnikatele
  v centru města proto poskytneme finanční příspěvek na zřízení bezbariérovosti
 • budeme usilovat o prodej těch nemovitostí v majetku města, které jsou ekonomicky neefektivní

Moderní infrastruktura

 • vyřešíme parkování ve vnitřním lázeňském území
 • budeme řešit parkování v centru města a přilehlém okolí
 • znovu otevřeme otázku obchvatu města s cílem odlehčit dopravní situaci v centru
 • podpoříme výstavbu nových rodinných domů komplexní přípravou stavebních parcel a jejich
  prodejem
 • budeme pokračovat s opravou silnic v majetku města a v okolních obcích
 • provedeme kompletní rekonstrukci prostor školní jídelny při základní škole
 • budeme jednat se státním podnikem Povodí Labe o úpravě koryta Javorky
 • pravidelnou plošnou deratizací zajistíme zdravější prostředí ve městě
 • budeme usilovat o zavedení volné WiFi ve veřejných budovách v majetku města
  (úřad, knihovna, památník)
 • komunikaci mezi úředníky a občany zjednodušíme využíváním internetových aplikací

Důstojný a kvalitní život v obci

 • udržíme dostatečně kvalitní podmínky pro práci zubních a praktických lékařů
 • zajistíme dobré materiální podmínky pro vzdělávání dětí a žáků
 • budeme pečovat o zeleň ve městě se zaměřením na revitalizaci zámeckého parku
 • efektivně budeme čerpat vyhlášené dotační programy v souladu se strategií rozvoje města
  a územním plánem
 • v centru města rozmístíme vícedílné koše na třídění odpadů
 • zajistíme možnost třídění odpadů na městských akcích
 • podpoříme členství města v asociaci Národní sítě zdravých měst ČR, která zapojuje veřejnost
  do rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl obyvatel
 • v maximální možné míře budeme podporovat malé a střední podnikatele, živnostníky
  a rodinné firmy s místní tradicí jakožto základní buňky prosperity našeho města

Podpora aktivního občanského a spolkového života

 • podpoříme rekonstrukci domu „Jiskra“ a provedeme revitalizaci prostoru letního kina
 • podpoříme hasičské organizace ve městě i v okolních obcích
 • dokončíme rekonstrukci hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi
 • opravíme dům č.p. 287 „spořitelna“ na náměstí
 • ve spolupráci s obcí sokolskou budeme usilovat o převod budovy sokolovny do majetku
  města za předpokladu smysluplného využití, následně prostory zrekonstruujeme
 • aktivně podpoříme kulturní dění a činnost knihovny
 • bezplatným pronájmem prostor v majetku města podpoříme
  spolkový život a volnočasové aktivity dětí i dospělých

KANDIDÁTI 2018

1. Vlastimil Matouš
vedoucí stravovacího provozu
2. Jaroslav Jirásko
ředitel školy
3. Miroslava Jelínková
personální ředitelka
4. Martin Šubr
technik 3D měření
5. Petr Hoška
student VŠ
6. Eva Žočková
asistentka prokuristy
7. Pavlína Štěpánková
rodičovská dovolená
8. Barbora Labíková
studentka VŠ9. Aleš Jerie
referent obchodního oddělení
10. Filip Simon
vrchní ministerský rada
11. Kristýna Vojtíšková
studentka VŠ
12. Kristýna Matoušová
studentka VŠ
13. Daniel Rýdl
řezbář, truhlář
14. Ondřej Bajer
student
15. Jiří Schovánek
konstruktér
0 0 hlasů
Article Rating
Posílat reakce na email
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.