fbpx

Avignon: Papežský palác, most i katedrála Notre Dame

Avignon je jedno z center oblasti Provence ležící na břehu řeky Rhôny. Kouzelnému historickému centru dominuje Papežský palác, ale mnohem více lidí si město spojuje s Avignonským mostem končícím v polovině toku řeky Rhôny.

Avignon (Francie)


První osídlení města pochází už z mladší doby kamenné. Keltové zde založili první opevněné sídlo nazvané již Auenion. Kolem roku 500 před naším letopočtem na tomto místě vznikl opevněný přístav Avenio. Později zdejší oblast získali Římani a za jejich nadvlády zde vzniklo prosperující centrum s městskými právy. Roku 500 se pokusili Frankové o ovládnutí města, ale Římané Avignon ubránili. V roce 736 ovládli město Turci (taky označovaní jako Saracéni), ale po jednom roce je Karel Martel potrestal a město se stalo součástí Provensálského království. Na začátku 14. století zde byla papežem založena univerzita, která je proslavena pro studium práva.

Avignon – obranné hradby (Francie)

Několik let na to, roku 1309, si papež zvolil Avignon pro sídlo svého dvora. Avignon byl jedním ze sídel tří papežů během Papežského schizma ve 14. a 15 století. V té době za papežem z Avignonu stálo České království. Papežové zde nešetřili. Město bylo bohatě obnovované a vznikly nové hradby. Papežský dvůr byl jako magnet pro mnoho lidí. Začali se zde shromažďovat umělci, hudebníci nebo učenci. Vznikla zde knihovna, která se svými 2000 svazky byla ve své době největší v Evropě.

Avignon – katedrála Notre Dame (Francie)

Pobýval zde i Jan Milíč z Kroměříže, který je zde pohřben. Období papežské slávy ale zakončuje 18. století. Nejprve roku 1721 zasáhla město morová epidemie a roku 1791 papežská kurie ztratila moc nad městem. Tehdy totiž proběhla Velká francouzská revoluce a Avignon se stal součástí nové Francouzské republiky.

Při prohlídce Papežského paláce – Avignon (Francie)

Centrum města je dnes plné úzkých uliček a pěších zón, kam auta nesmí nebo se ani nevejdou. Všude se zde nachází pro Francii typické budovy s decentní šedou omítku či odkrytými kamennými kvádry. Ty bývají zdobeny drobnými štuky. Všude jsou obchůdky, bistra a kmitající lidi. Klidnější ráz poté naleznete podél řeky Rhôna. Nejvýznamnější památky města Avignon jsou zařazeny na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Avignon – palác (Francie)

Zajímavosti města Avignon

Papežský palác

Dominantou historického centra města je Papežský palác. V něm mezi lety 1335 až 1378 sídlili papežové a do roku 1430 vzdoropapežové.  Palác byl založen roku 1334 a skládá se ze dvou částí – Starý palác a Nový palác. Se svou plochou 15 000 m2 patřil mezi největší sídla své doby.

Papežský palác v Avignonu (Francie)

Dnes zde můžeme vidět krásnou ukázku gotické architektury. Už na první pohled je zřejmé, že palác je stavěn jako vojenská pevnost. V průčelí paláce se nacházejí střílny, otvory pro větší zbraně i ochozy pro bezpečný pohyb obránců. Stavba je stavěna z masivních kamenných kvádrů s četnými věžemi a baštami. Uvnitř ale naopak uvidíte mírumilovnější podobu Papežského paláce.

Prohlídka paláce v Avignonu (Francie)

V areálu se nachází několik kaplí. Místnosti v interiéru paláce jsou prostorné, ale po francouzské revoluci zůstaly interiéry stroze zdobeny. Vše cenné a okázalé bylo totiž rabováno a strháváno. Nejznámější je Jelení pokoj, který je vymalován obrazy s motivy lovů. Zajímavá je i návštěva sálu konzistoře, kde během Velkého schizmatu zasedal nejvyšší tribunál. Vůbec největší místností paláce je jídelna, která je 48 metrů dlouhá a 10 metrů široká.

Avignon – Papežský palác (Francie)

Avignonský most

Symbolem města je Avignonský most známý pod názvem Le pont Saint-Bénézet. Dříve, už ve 12. století, zde byl postaven původní dřevěný most. Ten však vydržel jen něco přes 40 let, neboť byl během obléhání města Ludvíkem VIII. zničen. Roku 1355, čili několik let před zahájením stavby Karlova mostu, mohli začít místní využívat nový kamenný most.

Avignon – Avignonský most (Francie)

Ten byl celkově dlouhý 900 metrů a měl 22 oblouků. Okolí řeky Rhôny bývá však často sužováno povodněmi a osudná se stala povodňová vlna z roku 1668. Tehdy totiž byla polovina mostu stržena. I když se to oficiálně svádí právě na povodeň, mezi místními se říká, že zdejší honorace prostě zanedbávala opravy a povodeň už byl jen hřebíček do rakve. Nicméně část zde stále stojí a slouží jako vyhlídková terasa oblíbená zejména mezi turisty.

Avignon – výhled na most (Francie)

Katedrála Notre Dame

Hned vedle Papežského paláce stojí katedrála Notre-Dame-des-Doms, která vznikla ve 12. století. Později však ve 14. a 17. století byla rozšiřována a její současný vzhled je o 5 století mladší. Katedrále Panny Marie dominuje jedna věž s pozlacenou sochou patronky na její špičce. Tato impozantní socha váží 4,5 tuny. Další zajímavostí katedrály je zvonkohra tvořena 35 zvony.

Avignon – katedrála (Francie)

0 0 hlasů
Article Rating
Posílat reakce na email
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.