fbpx

Trevír: Objevte památky nejstaršího města Německa

Město Trevír, neboli Trier, patří mezi nejvýznamnější města německé historie a pravděpodobně je i nejstarším městem v zemi. Za doby římské říše se jednalo o nejvýznamnější centrum na sever od Alp. Dnes zde můžeme obdivovat jedny z nejlépe dochovaným památek římské éry.

Historické město Trevír je bohaté na římské památky (Porta Nigra)


Prý když v Trevíru kopnete do země, nevytryskne ropa, nenajdete termální prameny ani nenarazíte na zlatou žílu. Zato místo plánované stavby se můžete těšit na archeology pěkně dlouho zkoumající pozůstatky z doby Římské říše. Toto přirovnání vystihuje toto město na úplném západě Německa.

Město leží na řece Mosela jen pár kilometrů od hranic s Lucemburskem. Jeho poloha na úplném západu Německa znamenala, že město často spadlo do správy nejen Římanů, ale i Francouzů. Dnes už se jedná o moderní univerzitní město, které však zdobí četné římské stavby.

Trevír – Katedrála svatého Petra (Německo)

Město se zajímavou historií

K prvnímu osídlení zde došlo už před 5 tisíci lety a ve 4. století př. n. l. se zde usídlili Keltové. K rozvoji došlo později až za Římanů. Ti zde roku 16 př. n. l. založili město Augusta Treverorum. Ve 3. století vzniklo ve městě sídlo biskupa, které bylo úplně první na sever od Alp. Největšího rozkvětu dosáhlo na počátku 4. století, kdy se stalo centrem západních provincií. Tehdy se jednalo o největší město na sever od Alp. Žilo zde až 100 tisíc obyvatel. Dokonce tehdejší císař Konstantin zvažoval, že by se tu natrvalo usadil. Konstantin nechal ve městě postavit přepychové římské lázně i monumentální trůnní palác, který se dochoval dodnes jako Konstantinova bazilika. Nakonec se však císař Konstantin usadil v Kontantinopoli, čili dnešním Istanbulu.

Trevír – pozůstatky římských lázní (Německo)

Nadvládu Římanů ukončily nájezdy Franků. Podle legendy prý byla roku 400 silná zima a zamrzl Rýn. Díky tomu se tento germánský kmen původem z oblasti kolem dnešního města Frankfurt nad Mohanem mohl vydat na válečné tažení. Ovládnutí města Franky však trvalo déle, velkou část 5. století. Ještě roku 451 město také dobyli Hunové. S konečnou platností se město dostalo do nadvlády Franků kolem roku 475.

Od roku 870 bylo město součástí Východofranské říše a bylo nejprve řízeno hrabětem, později arcibiskupem. Trevírští arcibiskupové měli velký vliv a patřili mezi kurfiřty. Trevír se snažil dostat pod správu říše, to umožnil ve 13. století císař Ota IV. Netrvalo dlouho a město se stalo opět arcibiskupstvím. To potvrdil roku 1364 císař Karel IV. a roku 1580 říšský komorní sněm. Vláda arcibiskupa skončila až roku 1794 během Velké francouzské revoluce.

Kurfiřtský palác v Trevíru (Německo)

Během třicetileté války město dobili Francouzi. Francouzi nechali město opevnit a zbourali mnoho významných budov, například kláštery nebo původní římské lázně. Opakovaně se však město od Francouzů osvobozovalo a naopak. Až v reakci na válku Francie s Rakouskem byly roku 1797 mírovou smlouvou („Mír v Campo Formio“) stanoveny východní hranice Francie na řeka Rýn, město bylo plně součástí Francie a francouzského trhu.

Historické náměstí Trevír

Po porážce Napoleona roku 1814 se město stalo součástí Pruska a Trevír se začal rozšiřovat za své hradby. Ty zůstaly stát jen kvůli vybírání daní. Později byla vymyšlena daň jiná a mohlo dojít k jejich zbourání. Mezi lety 1918 až 1930 město držela francouzská posádka. Během 2. světové války byly na Trevír uskutečněny těžké letecké nálety a celkem bylo během války v Trevíru poškozeno 1600 budov.

Město proslavil také jeden z nejvýznamnějších myslitelů, Karl Marx. Ten se zde narodil roku 1818. Byl to potomek rodiny židovských rabínů, avšak těsně před jeho narozením konvertovali k luteránům. Zajímavé je, že jeho rodina měla své předky v českých Postoloprtech.

Socha Karla Marxe a Friedricha Engelse v Berlíně

Zajímavá místa

  • Porta Nigra
  • Katedrála svatého Petra
  • Konstantinova bazilika
  • římské lázně
  • Římský amfiteátr
  • most přes řeku Moselu
  • Kostel Panny Marie
  • Bazilika svatého Matěje

Dóm v Trevíru (Německo)

V dnešní době můžete v Trevíru vidět a navštívit mnoho zajímavostí, většinu z nich ještě z doby římské říše. Jedenáct památek města Trevír bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Porta Nigra je římská brána, která byla postavena na konci 2. století. Město mělo celkem čtyři brány, ale tahle je jediná dochovaná. Je to jedna z nejlépe dochovaných římských památek v oblasti na sever od Alp. Dochovala se díky tomu, že v ní žil poustevník a po jeho smrti v ní vznikl klášter s kostelem. Kostel sice Napoleon Bonaparte zrušil, ale zato nechal bránu uvést do původní podoby.

Trevír – Porta Nigra (Německo)

Asi nejzajímavější a nejmohutnějších památkou je Katedrála svatého Petra. Je to trojlodní románská bazilika. Katedrála svatého Petra je nejstarší kostel v celém Německu. Nejstarší části vznikly ve 4. století ještě za éry Římanů. Nechal ji postavit sám římský císař Konstantin. I přes četné gotické, renesanční i barokní úpravy dodnes nese svůj původní románský ráz. Katedrála ukrývá jednu z relikvií Ježíše Krista, Kristovo roucho.

Trevír – Katedrála svatého Petra (Německo)

Konstantinova bazilika byla postavena jako císařský zasedací sál. Dnes však slouží jako kostel protestantů. Původně kolem stavby stálo mnoho vstupních hal nebo předsíní. V období středověku stavbu využívali biskupové jako rezidenci.

Ve městě se nachází pozůstatky římských lázní. Jedná se o dvojici Císařských a Barbořiných lázní. V obou případech už se dochovaly jen ruiny a zbytky některých zdí, nicméně i tak je zajímavé se podívat co dokázali tehdy Římané pro své potěšení postavit.

Trevír – pozůstatky římských lázní (Německo)

Pro potěšení občanů zde byl postaven i Římský amfiteátr, ve kterém se odehrávaly také gladiátorské soutěže. Amfiteátr měl kapacitu kolem 20 000 diváků a byl zakomponován přímo do městských hradeb. Byl postaven ve 2. století za vlády císaře Antonina Pia.

Město se pyšní nejstarším mostem v Německu. V Trevíru vede most přes řeku Moselu, jehož devět pilířů pochází ze 2. století. Od té doby však prošel četnými úpravami a jeho moderní vozovka je přizpůsobená rušnému silničnímu provozu.

Kostel Panny Marie, neboli Liebfrauenkirche je jedním z nejlepších příkladů raně gotické architektury. Byla postavena ve 13. století a nese papežem udělený titul basilica minor.

Mezi další zajímavosti patří románská bazilika svatého Matěje s údajným hrobem apoštola Matěje, dva šlapací jeřáby z 15. a 18. století, starý židovský hřbitov nebo farní kostel sv. Gandolfa. Není překvapivé, že ve městě s tak bohatou historií se nachází muzea. Rheinisches Landesmuseum je věnované archeologickým průzkumům památek až z římské éry a v rodném domě Karla Marxe se nachází jeho muzeum.

Interiér katedrály v Trevíru

5 3 hlasů
Article Rating
Posílat reakce na email
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.