fbpx

ŘECKO - OD SOLUNĚ NA PELOPONÉS

Místa z řeckých mýtů.

Číslo:

Termín:

3.10.2021 – 14.10.2021

Cena:

9 950,- Kč

Ubytování:

penziony / hotel.

Stravování:

polopenze.

Průvodci:

seznamte se.

Poznávací zájezd za tím nejzajímavějším, co „země bohů“ nabízí. Od klášterů postavených ve skalách v Meteoře, přes mýtické pohoří Olymp až po samotné Athény. Prostě místa známá jak pro svou krásu, výjimečnost i vyobrazení v řeckých mýtech.

1. den: odjezd brzy ráno z ČR, trasa přes Maďarsko, Srbsko, Makedonii.


2. den: příjezd do Řecka, návštěva SOLUNĚ (THESSALONIKI) – prohlídka města; LEPTOKARIA (letovisko pod Olympem) – ubytování ve 2-3lůžkových pokojích, večeře, nocleh.


3.  den: ráno odjezd směr křižácký hrad PLATAMONAS, pohoří OLYMP – výjezd na vyhlídku, LIFIDRA – magnetická hora; DION – archeologický areál + muzeum, LITOCHORO – krátká prohlídka města, večeře, nocleh v Leptokarii.


4. den: odjezd na poutní místo AGIA PARASKIEVI v soutěsce TEMBI mezi pohořím OLYMPOS a OSSA; dále směr LARISA, TRIKALA, KALAMBAKA, METEORA – tajemné kláštery na skalách, kouzelná krajina. Večeře, nocleh v Leptokarii.


5. den: odjezd směr DELFY – nejslavnější svatyně Řecka, působiště věštkyně PYTHIE. Athény – ubytování, nocleh.


6.  den: snídaně, prohlídka ATHÉN. Nocleh v hotelu v Athénách.


7.  den: snídaně, dokončení prohlídky Athén, odjezd na PELOPONES; AKROKORINTH – hora nad areálem starého města, krásné výhledy, KORINTHOS – průplav, odjezd do Tola, ubytování v penzionu, nocleh.


8.  den: snídaně, EPIDAUROS – sídlo boha lékařství ASKLEPIA, se zachovalým antickým divadlem, dále zastávka v bájných MYKENÁCH – Atreova pokladnice, Lví brána, hrobky antických hrdinů, zde našel Schliemann zlaté poklady, NAUPLIO s pevností PALAMIDI, francký hrad TORON, malebný přístav. Odpoledne koupání, nocleh opět v Tolu.


9. den: po snídani odjezd do Leptokarie, cestou THERMOPYLY – památník slavné bitvy mezi Řeky a Peršany , příjezd do Leptokarie – volno, nocleh.


10. den: možnost nákupu v Leptokarii. V poledne (odpoledne) odjezd do ČR.


11. den: příjezd do ČR v odpoledních (večerních) hodinách.

Ubytování: 8x ubytování (penziony, hotel).


Stravování: 4x snídaně, 3x večeře.


V ceně je zahrnuta: dopravu autobusem, 8x ubytování (penziony, hotel), 4x snídani, 3x večeři, průvodce.


Zájezd je pořádaný ve spolupráci s partnerskou cestovní kanceláří.

© 2024 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.