NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ PAMÁTKY POLSKA

Putování za papežem Janem Pavlem II.
Památky UNESCO.

Číslo:

060

Termín:

5. 5. – 8. 5. 2018

Cena:

4 950,- / 4 750,- Kč

Ubytování:

hotel

Stravování:

snídaně

Průvodci:

seznamte se

Poznávací zájezd do Malopolska, které je nejmalebnější a nejrozmanitější oblastí v srdci střední Evropy. Díky oblíbeným místům, jako jsou Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakow s Wieliczkou a Šlak Orlích hnízd. Krakovský Wawel je duchovním a historickým jádrem celého národa. I romantický Ojcowský národní park a Jasná Góra v Čenstochové jsou častým cílem návštěvníků z celého světa.

1.den: odjezd v ranních hodinách, při cestě tam je možnost nástupu i v Olomouci. Přesun do Polska. WADOWICE – rodiště papeže Jana Pavla II., prohlídka muzea. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Polsku. Památka kulturního dědictví UNESCO. Vycházka po křížové cestě. WIELICZKA – historické centrum dobývání polské soli. Exkurze do solného dolu, který je jedním z nejstarších činných v Evropě. Důl je zapsán na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Možnost prohlídky i podzemního muzea, sochy vytesané z kamenné soli, podzemní jezírko.


2. den: KRAKOW – druhé největší turistické centrum v Polsku. Městské historické jádro je zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. WAWEL – královský zámek. Možnost prohlídky reprezentačních komnat s průvodcem. Za prohlídku stojí katedrála sv. Stanislava včetně výstupu na věž. Zikmundova kaple je považována za vrcholné renesanční dílo v rámci celého Polska. Je také nazývána perlou renesance na sever od Alp. V kryptě je pochován i polský prezident Kaczynski s manželkou. RYNEK GLÓWNY – největší středověké náměstí ve střední Evropě. Tržnice Sukiennice, radniční věž. OJCOWSKÝ NÁRODNÍ PARK – vycházka malebnou oblastí s vápencovými skalami různých tvarů. Nejslavnější skálou je Herkulův kyj. OJCÓW – zřícenina středověkého hradu.


3. den: ŠLAKEM ORLÍCH HNÍZD – putování zajímavou krajinou mezi Krakovem a Čenstochovou. Uvidíte spoustu přírodních i historických památek. OGRODZIENIEC – jeden z nejmalebnějších a nejrozsáhlejších hradů na trase Orlích hnízd. MIRÓW – zřícenina hradu na skalním hřebeni. BOBOLICE – vycházka na nově opravený královský hrad. OLSZTYN – poslední „orlí hnízdo“, vycházka na rozsáhlou zříceninu hradu. CZESTOCHOWA – možnost účasti na večerní mši na Jasné Góře.


4. den: CZESTOCHOWA – jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. JASNÁ GÓRA – klášter a gotický kostel, zázračný obraz Černé Madony. Papežský sál s cyklem nástěnných textilií ze života sv. Otce Jana Pavla II. Na hradbách je křížová cesta, muzea zdarma. OTMUCHÓV a PACZKÓW – krátké zastávky v historických městech. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do 20.00 hodin.

Ubytování: hotel.


Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří za 960,- Kč.


V ceně je zahrnuta: přeprava, 3x ubytování, 3x snídaně a průvodce.  

© 2018 by CK HOŠKA TOUR - Vyrobeno s v Lázních Bělohradě.


Užíváním webu souhlasíte se zpracováním údajů soubory cookies.